Pengisian Ilmu Ghaib Rajah Kalacakra


Tuah, Manfaat, Khasiat dari Pengisian Ilmu Ghaib Rajah Kalacakra Insyallah berguna untuk :
  1. Pemilik Pengisian Ilmu Ghaib rajah kalacakra memiliki ilmu beladiri ghaib untuk mengalahkan lawan sakti dari golongan manusia ataupun makhluk halus.
  2. Sebagai pagar diri dari segala serangan baik fisik maupun non fisik.
  3. Mampu melindungi anggota keluarga, baik yang tinggal dekat maupun yang jauh.
  4. Sebagai pagar rumah dan tempat usaha dari gangguan maklhuk ghaib baik yang datang sendiri atau kiriman orang lain.
  5. Memagari harta benda dari pencurian, penjambretan, begal, penjarahan, copet maupun tuyul.
  6. MenghindarkanPengisian Ilmu Ghaib ini dari fitnah.
  7. Memunculkan kewibawaan dan kharisma diri.
  8. Mampu mengubah niat jahat seseorang menjadi rasa kasih sayang.
  9. Menarik simpati dan kasih sayang seseorang.
  10. Ucapan Pengisian Ilmu Ghaib Rajah Kalacakra ini akan mudah dipercayai seseorang. 

Mahar Ikhlas : Rp. 1.550.000,-